1. مشاوره در نحوه ثبت شرکت برای کسب و کارهای نوپا  
 2. تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کداقتصادی
 3. تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده و دریافت گواهینامه ارزش افزوده
 4. مشاوره جهت خرید و راه اندازی نرم افزارهای مالی و حسابداری متناسب با فعالیت بنگاه اقتصادی      
 5. پیاده سازی و استقرار نرم افزارهای حسابداری بصورت کامل
 6. طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم های حسابداری یکپارچه ( سیستم انبار، خرید و فروش، خزانه داری، حقوق و دستمزد، بهای تمام شده و… )
 7. اصلاح نرم افزار مستقر در محل فعالیت و استانداردسازی کدها
 8. پیاده سازی استانداردهای مالی منطبق با استانداردهای حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی  
 9. تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای مالی، اداری و کنترلهای داخلی    
 10. کنترل و بهبود بخشی و نظم دهی سیستم حسابداری ، خدمات مالی و خدمات مالیاتی شرکت ها          
 11. اصلاح، بروزرسانی، ساماندهی و بایگانی صحیح اسناد مالی در کوتاه ترین زمان ممکن ( اسناد مالی جاری ، اسناد مالی معوق ، اسناد مالی ناقص و بهم ریخته )
 12. شناسایی و رفع مغایرت حساب و تهیه گزارشات لازم جهت رفع اختلاف مالی ( بین شرکاء، بین بنگاه های اقتصادی و… )        
 13. شناسایی و رفع مغایرت حسابهای بانکی      
 14. پلمپ دفاتر قانونی     
 15. تحریر دفاتر قانونی طبق آیین نامه موضوع ماده ۹۵ ق.م.م     
 16. تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد پرسنل    
 17. تهیه، تنظیم و ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان به سازمان امور مالیاتی       
 18. تهیه، تنظیم و ارسال لیست بیمه کارکنان به سازمان تامین اجتماعی      
 19. تهیه، تنظیم و ارسال گزارش معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م ( گزارش خرید و فروش فصلی ) بصورت سه ماهه
 20. تهیه، تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بصورت سه ماهه      
 21. تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد در پایان سال مالی       
 22. تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر طبق آخرین دستورالعمل ها و استانداردهای حسابداری
 23. تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی بر طبق آخرین دستورالعمل ها و استانداردهای حسابداری     
 24. تهیه و تنظیم گزارشات مالی خاص بر اساس نیاز و درخواست مشتری
 25. طراحی، پیاده سازی و یا اصلاح ساختار بهای تمام شده محصولات و پروژه ها 
 26. محاسبه بهای تمام شده  محصول و پروژه ها و ارائه گزارشهای مربوطه      
 27. تهیه و راه اندازی سیستم مدیریت هزینه های پروژه
 28. طراحی و پیاده سازی بودجه بندی
 29. ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالیاتی جهت جلوگیری از پرداخت جرائم و مالیات های مضاعف
 30. ارائه خدمات مشاوره ای، تهیه و تدوین در زمینه تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیئت های حل اختلاف مالیاتی
 31. ارائه خدمات مشاوره ای مدیریتی جهت بهبود سیاست ها، ساختار، رویه ها و عملکرد سازمان