1. فروش، خزانه داری، حقوق و دستمزد، بهای تمام شده و…
 2. اصلاح نرم افزار مستقر در محل فعالیت و استانداردسازی کدها
 3. پیاده سازی استانداردهای مالی منطبق با استانداردهای حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی  
 4. تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای مالی، اداری و کنترلهای داخلی    
 5. محاسبه بهای تمام شده محصول و پروژه ها و ارائه گزارشهای مربوطه    
 6. تهیه و راه اندازی سیستم مدیریت هزینه های پروژه
 7. طراحی و پیاده سازی بودجه بندی
 8. ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی و كنترلی مدیریت
 9. ارزیابی عملكرد و نیز شناسائی فرصت های موجود برای بهبود عملكرد
 10. تهیه و تنظیم گزارش تحلیلی عملکرد سالانه ، ارائه آمار و راهکارهای اجرایی برای توسعه فروش      
 11. ارائه خدمات مشاوره ای مدیریتی جهت بهبود سیاست ها، ساختار، رویه ها و عملکرد سازمان
 12. ارائه خدمات مشاوره ای به منظور کمک به شرکت ها در استخدام حسابدار قابل اطمینان و مجرب در راستای ایجاد کادر مالی قوی     
 13. اعزام نیروی متخصص مالی و مالیاتی با سوابق مفید به شرکت ها و موسسات در صورت نیاز