1. مشاوره در نحوه ثبت شرکت برای کسب و کارهای نوپا    
 2. تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کداقتصادی
 3. تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده و دریافت گواهینامه ارزش افزوده
 4. مشاوره جهت خرید و راه اندازی نرم افزارهای مالی و حسابداری متناسب با فعالیت بنگاه اقتصادی
 5. پیاده سازی و استقرار نرم افزارهای حسابداری بصورت کامل
 6. طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم های حسابداری یکپارچه ( سیستم انبار، خرید و فروش، خزانه داری، حقوق و دستمزد، بهای تمام شده و… )
 7. اصلاح نرم افزار مستقر در محل فعالیت و استانداردسازی کدها
 8. پیاده سازی استانداردهای مالی منطبق با استانداردهای حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی
 9. تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای مالی، اداری و کنترلهای داخلی
 10. کنترل و بهبودبخشی و نظم ­دهی سیستم حسابداری ، خدمات مالی و خدمات مالیاتی شرکت ها
 11. اصلاح، بروزرسانی، ساماندهی و بایگانی صحیح اسناد مالی در کوتاه ترین زمان ممکن ( اسناد مالی جاری ، اسناد مالی معوق ، اسناد مالی ناقص و بهم ریخته )
 12. شناسایی و رفع مغایرت حساب و تهیه گزارشات لازم جهت رفع اختلاف مالی ( بین شرکاء، بین بنگاه های اقتصادی و… )
 13. شناسایی و رفع مغایرت حسابهای بانکی
 14. پلمپ دفاتر قانونی
 15. تحریر دفاتر قانونی طبق آیین نامه موضوع ماده ۹۵ ق.م.م
 16. تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد پرسنل
 17. تهیه، تنظیم و ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان به سازمان امور مالیاتی
 18. تهیه، تنظیم و ارسال لیست بیمه کارکنان به سازمان تامین اجتماعی
 19. تهیه، تنظیم و ارسال گزارش معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م ( گزارش خرید و فروش فصلی ) بصورت سه ماهه
 20. تهیه، تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بصورت سه ماهه
 21. تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد در پایان سال مالی
 22. تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر طبق آخرین دستورالعمل ها و استانداردهای حسابداری
 23. تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی بر طبق آخرین دستورالعمل ها و استانداردهای حسابداری
 24. تهیه و تنظیم گزارشات مالی خاص بر اساس نیاز و درخواست مشتری
 25. طراحی، پیاده سازی و یا اصلاح ساختار بهای تمام شده محصولات و پروژه ها
 26. محاسبه بهای تمام شده  محصول و پروژه ها و ارائه گزارشهای مربوطه
 27. تهیه و راه اندازی سیستم مدیریت هزینه های پروژه
 28. طراحی و پیاده سازی بودجه بندی
 29. ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی و كنترلی مدیریت
 30. ارزیابی عملكرد و نیز شناسائی فرصت های موجود برای بهبود عملكرد
 31. تهیه و تنظیم گزارش تحلیلی عملکرد سالانه ، ارائه آمار و راهکارهای اجرایی برای توسعه فروش
 32. ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالیاتی جهت جلوگیری از پرداخت جرائم و مالیات های مضاعف
 33. ارائه خدمات مشاوره ای، تهیه و تدوین در زمینه تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیئت های حل اختلاف مالیاتی
 34. ارائه خدمات مشاوره ای مدیریتی جهت بهبود سیاست ها، ساختار، رویه ها و عملکرد سازمان
 35. ارائه خدمات مشاوره ای به منظور کمک به شرکت ها در استخدام حسابدار قابل اطمینان و مجرب در راستای ایجاد کادر مالی قوی
 36. ارائه خدمات مشاوره ای در امور تهیه، تنظیم مفاد و انعقاد قراردادها
 37. ارائه خدمات مشاوره ای در امور بیمه تامین اجتماعی ( قوانین کار و تامین اجتماعی ، اخذ مفاصا حساب و… )
 38. ارائه خدمات مشاوره ای به منظور اخذ مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی جهت قراردادهای پیمانکاری
 39. تامین وآموزش نیروی انسانی، استقرار و نیز اعزام حسابدار به صورت پاره وقت و تمام وقت ( حسابدار ساده و حسابدار حرفه ای )
 40.  اعزام نیروی متخصص مالی و مالیاتی با سوابق مفید به شرکت ها و موسسات در صورت نیاز